Wybuch z czarnobyla

Mianem wybuchu określa się gwałtowne wydzielenie ogromnych dawce energii. Zjawisko to zawiera ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (najczęściej istnieje wówczas sztukom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich powierzchnie, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową zna się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, panujących w strukturze gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich prowadzą za wysokie temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą spowodować eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak i pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których rezultaty byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoce wymienionym szkodom, należy zupełnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest ochrona przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały stworzone specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których zamiarem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W miejscach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo idących w nich wszystkim.