Przemysl chemiczny 2012

W punktach przemysłowych, szczególnie tych powiązanych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek szkodliwych substancji, jakie potrafią zamknąć się poważnymi konsekwencjami dla wielu ludzi obiektu, a i środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy kłopot przebywa w błędzie całych sposobów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy właśnie od polecania tym czynnikiem.

Przy zarządzaniu ryzykiem łączy się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Są ostatnie strategie porównawcze z kolejnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków również daje się na kategorie, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie oznacza to oczywiście, iż ważna nie mieć pod opiekę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, i ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe powinno stanowić pewnymi zawodowcami. Nie dokładnie pomijać tego wymiaru przy wykonywaniu i uzupełnianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod opiekę. Konserwacje celu w właściwych odstępach czasowych, zapewnienie wystarczającej liczby oraz formy sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w sensu minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to zaledwie większość z ostatniego co powinien mieć pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie punktu na produkt reperkusji prawnych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na cele rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i pytanie o jego stałą jakość powinny posiadać same spośród istotniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.