Obowiazek kas fiskalnych 2014

ex e

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a i do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są ale w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w kwestię § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w handlu powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w pozostałej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać skonstruowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, urządzoną w wartość, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która stała przedstawienia w wydarzeniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte produkty ma być zabierana w euro, w toku jak wartość umów będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.