Kasy fiskalne madex

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język domowy i wyłącznie wybrani z nich wiedzą drugi język na tyle dobrze, aby móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że posiadać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla nowych uczestników wydarzenia. Jest wtedy forma określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy artykuł na język dostępny dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do obrotu znanego pod tytułem retour, a więc tłumaczenia z języka ojczystego na ważni język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada tylko sam albo dwóch tłumaczy, to przekładają oni z omawianego języka na indywidualny styl aktywny, który służy następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z drugich kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych oraz pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z nowego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w sezonie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że może to żyć mocno uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź pokazuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w spraw, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmian druga część publiczności czyni dobrze to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem wpływania na swój styl.