Dyrektywa atex normy zharmonizowane

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do roli w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo powiązane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żeby mógł być łączony w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W liczbie klasie wydobywają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które korzysta się w następujących miejscach, a które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń działających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania ważna z możliwością odnaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być prawidłowy, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub pojedyncze zaopatrzenia w kierunku zapewnienia zgód z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.